فرآیندها

فرایند صدور تشویقی جهت احیا موفق و کمک به مادر باردار"شهرستان های دارای اتوماسیون عملیاتی "

فرایند صدور تشویقی جهت راهنمایی تلفنی امدادخواه در انجام CPR/‎ آسپیراسیون جسم خارجی/ کمک به مادر باردار"ویژه پرسنل اتاق فرمان"

فرایند صدور تشویقی جهت احیای موفق و کمک به مادر باردار( شهرستان های بدون اتوماسیون عملیاتی)

فرایند انجام امدارسانی به امدادخواهان اورژانس پیش بیمارستانی

فرایند اعزام بیماران ۲۴۷

فرایند بازگشت داروهای تاریخ نزدیک به انبار

فرایند اعزام بیمار از مراکز بهداشتی درمانی/ درمانگاه

فرایند اعزام بیمار به مرکز درمانی

فرایند گزارش خطای تیم اعزام بیمار 

فرایند صدور مجوز تاسیس مراکز امبولانس خصوصی

فرایند پذیرش بیمار مراجعه کننده توسط مراکز امبولانس خصوصی/ سرپایی

فرایند تامین و توزیع داروها و تجهیزات مصرفی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 

فرایند تجویز داروی مخدر و تحویل و تحول ان در شهرستان اصفهان

فرایند صدور گواهی سطح بندی

فرایند صدور کارت معاینه استاندارد طبی

فرایند پيگيري تصادفات ناوگان آمبولانسهاي اورژانس پيش بيمارستاني

فلوچارت تعمیر نقایص فنی آمبولانسهای اورژانس پیش بیمارستانی

فرايند صدور گواهي فني رانندگي با آمبولانس

فرایند نصب/ تغییر برچسب کدینگ آمبولانس

فلوچارت رفع ۷-۱۰واحد های امدادی اورژانس بعلت کمبود نیروی انسانی

فلوچارت رفع ۷-۱۰واحد های امدادی اورژانس بعلت خالی بودن برنامه

فرایند صدور گواهی سطح بندی پرسنل پیمانی جدید

فلوچارت تعویض تلفن همراه واحد امدادی

فلوچارت تخصیص سهمیه های رفاهی تفریحی

فلوچارت تخصیص تسهیلات بانکی

 فرایند تشویق پرسنل در احیا موفق و زایمان

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir