مدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    دکتر غفور راستین

                                                       پزشک عمومی

 سوابق مدیریتی

۱- رئیس مرکز بهداشتی درمانی روستایی نیسیان   ۷۴-۱۳۷۲

۲ -معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان   ۱۳۷۵-۱۳۷۴

۳-رئیس بیمارستان شهید بهشتی شهرستان اردستان   ۱۳۷۵-۱۳۷۴

۴-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان   ۳۷۷-۱۳۷۵

۵-مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه    ۱۳۸۴-۱۳۷۷

۶-مسئول واحد مدیریت بحران معاونت درمان    ۱۳۹۱-۱۳۸۵

۷-مسئول واحد سطح بندی معاونت درمان     ۱۳۸۹-۱۳۸۶

۸-مسئول ستاد هدایت واطلاع رسانی معاونت درمان   ۱۳۸۹-۱۳۸۷

۹-رئیس اداره سلامت روان معاونت درمان    ۱۳۹۱-۱۳۹۰

۱۰- پزشک معتمد معاونت درمان    ۱۳۹۰-۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مدیرمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 ۱- هماهنگی و نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث شامل :

الف- ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

ب- مراقبت و درمان مصدومین و حادثه دیدگان

ج- ارائه خدمات بهداشتی به حادثه دیدگان در حوادث

د- پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی و درمانی

ه- استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی ( HICS )

۲- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی فراخور نیازها و شرایط موجود در منطقه و جمعیت تحت پوشش و نظارت و ارزشیابی مستمر آن

۳- رعایت موازین قانونی و دقت عمل در چهارچوب مقررات دولت و سیاستگذاریهای کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۴- مشارکت دادن کارکنان و مدیران در فرایند تصمیم سازی و تشویق کار گروهی برای تصمیم گیری

۵- زمینه سازی برای مستند نمودن فعالیتها و تدوین و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین

۶- سازماندهی واحدهای تابعه و مدیریت در انتخاب افراد متخصص در پست های سازمانی مربوطه

۷- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

۸- پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان درونی و بیرونی سازمان

۹- توجه دقیق به اعتبارات و منابع مالی و سرمایه ای سازمان و صرفه جویی خردمندانه به منظور کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر از امکانات و ایجاد ظرفیتهای جدید

۱۰- تلاش در جهت ارتقاء دانش یا بینش و مهارتهای شغلی و حرفه ای و توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

۱۱- خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

۱۲- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی

۱۳- توجه جدی به پژوهش و تحقیق و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام تحقیق در رفع مشکلات حوزه عملکردی

۱۴- تفویض اختیار به مدیران و کارکنان تحت سرپرستی در حدود وظایف تعریف شده

۱۵- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیتها و اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روشهای ارائه خدمات

۱۶- جلب هماهنگیهای بین بخشی مؤثر در سطح سلامت جامعه و برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir