معاون فنی وعملیات

 

 

علیرضا قاسمی

سمت : معاون فنی و عملیات اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۱۵

 

محمد فرهنگ

سمت: مسئول دفتر معاون فنی و عملیات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی۳۱۱۶

 

دکتر حمیدرضا نیکنام

سمت: مسئول امور پایگاههای استان اصفهان

تحصیلات: پزشک عمومی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۴۰

 

 

دکتر مهرزاد آرتنگ

سمت: رئیس اداره نظارت و بازرسی اورژانس اصفهان

تحصیلات : پزشک عمومی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۳۰

 

محمدعلی هاشمی

سمت : مسئول آموزش و پژوهش اورژانس اصفهان

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۵۰

 

 

حیدر علی رنجبر

سمت : مسئول کنترل کیفی اورژانس

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۳۴

 

علیرضا حاتمی

سمت : مسئول بازرسی و شکایات

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۳۱

 

 

عباس باقری

سمت : مسئول نظارت و ارزیابی

تحصیلات : کارشناس فوریت های پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۳۳

 

سعید فرزانه

سمت : کارشناس نظارت بر آمبولانس خصوصی

مسئول واحد کنترل عفونت

تحصیلات : کاردان فوریت های پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۳۲

 

 

مجیدصالحی

مسئول حوادث و عملیات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۶۰ 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir