آزمون استخدام نیروهای داوطلب اشتغال به صورت شرکتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان برگزار شد.

جذب نیرو

مسئول واحد آموزش مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: آزمون استخدام نیروهای داوطلب اشتغال به صورت شرکتی مرکز مدیریت اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، سید محمدعلی هاشمی اظهار کرد:آزمون استخدام نیروی شرکتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان به مدت ۲ روز در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ تیر ماه جاری برگزار شد.
وی با بیان اینکه داوطلبین طبق ثبت نام قبلی در این آزمون حضور یافتند افزود: در این آزمون ۱۴۰ نفر ثبت نام کرده بودند که فقط ۵۸ نفر در طی این دو روز در آزمون حضور یافتند.

هاشمی ادامه داد:  در این دو روز داوطلبین پس از تحویل و بررسی مدارک و شرکت در آزمون های کتبی و عملی، در مصاحبه حضوری نیز شرکت کردند.

گفتنی است شرکت کنندگان با شرکت در کارگاه های مدیریت راه هوایی، احیای قلبی ریوی ، ارزیابی صحنه و تروما  از لحاظ مهارت های عملی ارزیابی شدند.

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir