دستورالعمل های اورژانس

دستورالعمل های ابلاغی اورژانس کشور

نامه تعرفه خدمات آمبولانس خصوصی در سال ۱۴۰۰ 

جدول تعرفه خدمات آمبولانس خصوصی در سال ۱۴۰۰ 

قرارداد مراکز آمبولانس خصوصی با مراکز درمانی

لیست دوره های آموزشی پیش بینی شده برای بازآموزی پرسنل عملیاتی مراکز آمبولانس خصوصی در سال ۹۸

 دستورالعمل اورژانس هوایی

دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایي

سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبولانس هوایي  SMS در محیط بیمارستان و مراکز درماني دریافت کننده خدمات آمبولانس هوایي و در مأموریت های اولیه و حضور بالگرد در صحنه، جهت پشتیباني از نیروهای زمیني اورژانس

دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی

کدینگ کشوری ارتباطات رادیویی

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبی

راهنماي بالینی تریاژ استارت

دستورالعمل فرایندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی

برنامه ي پاسخ عملیات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و بلایا

راهنماي بالینی اقدامات پیش بیمارستانی گزش

راهنماي کدینگ پایگاه ها و لجستیک

پروتکل تریاژ تلفنی (نیوجرسی)

پروتکل تماس با اجسام تیز و برنده و ترشحات بیمار

دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزی
دستور العمل ایمنی و حفاظت شغلی / اسکراب و کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی

دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی همراه با فرم ها و فرایندهای مربوطه 

 

 

 

دستورالعمل های ابلاغی اورژانس استان اصفهان

 دستورالعمل فرایندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی 

 

 

 علایم و برچسب های روی بدنه آمبولانس ژیفا

 

علائم و برچسب های روی بدنه آمبولانس اسپیرینتر ۳۱۴ موبی تکنو

 

علائم و برچسب های روی آمبولانس اسپیرینتر ۳۱۵

پروتکل لباس فرم اورژانس در تمام سطوح ستادی و عملیاتی

دستورالعمل استفاده از بی سیم دیجیتال هایترا  (ثابت و خودرویی)

دستورالعمل دفع زباله های عفونی در اورژانس پیش بیمارستانی

دستورالعمل تابلوی سر درب پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی

 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir