رفتن به محتوای اصلی
x

تقویم جلسات مرکز

تاریخ روز عنوان جلسه  ساعت  سالن مسئول هماهنگی جلسه وضعیت اجرا
1402/08/02 سه شنبه کمیته برنامه عملیاتی 8-9:30 جلسات(طبقه2) خانم استکی اختتام
1402/08/13 شنبه کارگاه مدیریت خانواده 9:30-11:30 جلسات( طبقه2) آقای مستغاثی اختتام
1402/08/16 سه شنبه به روزرسانی دستورالعمل کد 450 9-11 بحران(طبقه1) آقای کیخایی اختتام
1402/08/18 پنجشنبه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا 9-11 جلسات (طبقه2) خانم استکی اختتام
1402/08/25 پنجشنبه دوره آموزشی همیار اورژانس 8-12:30 جلسات(طبقه2) خانم نقدی اختتام
1402/08/29 دوشنبه آشنایی دانش آموزان با اورژانس  9:30-10:30 جلسات( طبقه2) آقای عابدی اختتام
1402/09/02 پنجشنبه  کمیته برنامه عملیاتی 9-11 جلسات(طبقه 2) خانم استکی اختتام
1402/09/09 پنجشنبه دوره آموزشی همیار اورژانس 8-12 آموزش(طبقه همکف) خانم نقدی اختتام
1402/09/16 پنجشنبه دوره آموزشی همیار اورژانس 8-12 آموزش(طبقه همکف) خانم نقدی اختتام
1402/09/27 دوشنبه دوره آموزشی اطفای حریق 9-12 جلسات(طبقه 2) خانم استکی اختتام
1402/09/29 چهارشنبه دوره آموزشی اطفای حریق 9-12 جلسات( طبقه2) خانم استکی اختتام
1402/10/02 شنبه سطح بندی دیسپچ 8-12:30 جلسات(طبقه2) آقای هاشمی اختتام
1402/10/03 یکشنبه کمیته برنامه عملیاتی 8-9:30 جلسات( طبقه 2) خانم استکی اختتام
1402/10/25 دوشنبه کلاس724 8-12 جلسات(طبقه2) خانم نقدی اختتام
1402/11/03 سه شنبه کمیته برنامه عملیاتی 8:30-10 جلسات ( طبقه2) خانم استکی اختتام
1402/11/12 پنجشنبه آموزش همگانی 8-12 جلسات(طبقه2) خانم نقدی اختتام

1402/11/24

سه شنبه

آموزش موتورلانس

8-16

جلسات(طبقه 2)

خانم نقدی

 

1402/11/25

چهارشنبه

 CPR پیشرفته

8-13

جلسات(طبقه2)

خانم نقدی

 

1402/11/26

پنجشنبه

آموزش همگانی

8-12

جلسات( طبقه2)

خانم نقدی

 

1402/11/29

یکشنبه

تریاژ در بحران

8-13

جلسات(طبقه2)

خانم نقدی

 

1402/12/01

سه شنبه

کمیته برنامه عملیاتی

10:30-12

جلسات ( طبقه 2)

خانم استکی

 

جهت هماهنگی برگزاری جلسات با واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمایید.