رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان ملی آوای نجات

ویژه پرسنل شاغل در مراکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی سراسر کشور

نحوه شرکت در فراخوان : فرض کنید از شما برای یک مورد انسداد راه هوایی شیرخوار امدادخواهی شده است، توضیحات و راهنمایی خود را در قالب فایل صوتی برای شماره 09132037885 در ایتا ارسال نمائید.

همراه با اهدای جوایز به بهترین راهنمایی

مهلت ارسال : تا پانزدهم اسفند 1402

فراخوان ملی آوای نجات