فیلم های آموزشی مرکز اورژانس ۱۱۵ اصفهان

 

فیلم های آموزشی پرسنل

 

فیلم های آموزش همگانی

 

مستند امداد رسانی در حوادث

گزارش ها و مصاحبه ها

گزارش صداوسیما از خیرین اورژانس ساز استان اصفهان

 

 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir