تعویض کارت ملی و شناسنامه

شناسنامه و کارت ملی

طبق تفاهم به عمل آمده جهت تعویض شناسنامه و کارت ملی پرسنل اورژانس نماینده ثبت احوال در تاریخ های ۱۵ و۲۳ از ساعت ۹ صبح الی۱۳ در مرکز اورژانس جهت انجام امور مربوطه حضور دارد.

 مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه

۱- دو قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید ۴×۳

۲- مبلغ ۴۳۵۰۰ تومان وجه

۳- کپی کارت ملی

۴- اصل شناسنامه

نکته: پرسنل مجرد کد ملی پدر و مادر و و پرسنل متاهل کد ملی همسر و فرزند الزامیست

 مدارک لازم جهت تعویض کارت ملی هوشمند

۱- اصل کارت ملی

۲- اصل شناسنامه

۳- مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان وجه
امور رفاهی مرکز اورژانس

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir