رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباطات و زیر ساخت

ارتبطات و زیر ساخت

 آقای مهندس سید محمد جواد فیروزه

سمت: مسئول ارتباطات و زیرساخت

تحصیلات: کارشناس ارتباطات

تلفن: 34421930 داخلی ۲۱۸۸

شرح وظایف

  1. تدوين فرآيندهاي پايش و كنترل منظم طيف فركانس و شناسايي و جلوگیری از هرگونه بهره برداري غير مجاز از طيف فركانس و تجهيزات راديويي

  2. بررسي درخواستها و ثبت سفارش تجهيزات راديويي مجاز نظارت بر تحويل و تحول تجهيزات راديويي 

  3. گسترش تاسيسات و دستگاههاي ارتباطی مطابق با نیاز سازمان

  4. نصب و بهره برداري، تنظيم و کنترل ، تعمير و آزمايش دستگاههاي رادیوئی