رفتن به محتوای اصلی
x

روابط عمومی

عابدی                                                          

آقای عباس عابدی       

  •  مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  •  عضو کمیته روابط عمومی های سازمان اورژانس کشور

  •   دبیر کمیته اطلاع رسانی،فرهنگی و رفاهی اورژانس

                                        

 تحصیلات:  

کارشناس ارشد پرستاری

 کارشناس ارشد مدیریت MBA

 

تلفن تماس:   34421930  داخلی 1155

ravabet@ems.mui.ac.ir

شرح وظایف واحد روابط عمومی