رفتن به محتوای اصلی
x

خبر

اطلاعیه ها و رویدادها

پیشگیری از غرق شدگی
چهارشنبه سورزی
بیهوش شدن تمام اعضای خانواده پس از تماس با اورژانس
کودک ناجی پدر شد.
نماهنگ باران- تبریک روز پرستار

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان