رفتن به محتوای اصلی
x

بازرسی و رسیدگی به شکایات

حاتمی

آقای علیرضا حاتمی

سمت : مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: 34421930 داخلی 3131

شرح وظایف

  1. دریافت شکایات از طریق سامانه ملی  190 ، مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات، تلفنی
  2. بررسي و تکميل اطلاعات مورد نيازشکايات واصله و انجام  تحقيقات لازم پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات  و پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده

  3. جمع بندی  و ارائه آمار و نمودار انالیز شکایات شش ماهه و سالیانه به مراجع ذيصلاح 

  4. جمع آوری، ثبت و بایگانی شکایات و درخواستهای واصله 

  5. برگزاری جلسات کمیته کارگروه اخلاق بالینی، رسیدگی به شکایات و تحلیل عملیات با حضور مسئولین مربوطه

  6. ارائه پاسخ به شکایات واصله براساس دستورالعمل کشوری در زمان تعیین شده و ثبت در سامانه ملی 190

  7. جمع آوری و تشکیل بانک اطلاعاتی انضباطی تمامی پرسنل استان