رفتن به محتوای اصلی
x

ستاد هدایت و MCMC

باهنر

آقای دکتر احمد باهنر

تحصیلات: دکترای حرفه ای

سمت: مسئول ستاد هدایت و MCMC اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان

برای دسترسی به محتوا بر روی عنوان کلیک نمایید.

شرح وظایف:

1-نظارت برخط  بر روند درمان بیماران و حضور پزشکان و کادر درمان در کلیه مراکز درمانی 

2-دریافت آمار تخت های موجود و نظارت و پیگیری اشغال تخت های بیمارستانی و ارجاع یا هماهنگی جهت اعزام بیماران

3نظارت و تایید هرگونه نقل و انتقال بیماران و مصدومین بین مراکز تشخیصی و درمانی

 4-توزیع بیماران در حوادث پر تلفات و بلایا و پیگیری موارد نابسامانی در اعزام و انتقال بین بیمارستانی