کتابخانه

لیست برخی از عناوین کتابهای موجود در کتابخانه مرکز فوریتهای پزشکی

 تست

 

ردیف نام کتاب
۱ مخاطرات جوی و مدیریت بحران
۲ اورژانس های سالمندان و مراقبت های پیش بیمارستانی
۳ سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان (۲۰۱۴)
۴ ارتباطات بحران (تبدیل بحران به فرصت)
۵ رسانه ها و مدیریت بحران (پیش بینی- پیشگیری - آمادگی)
۶ مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریتهای پزشکی
۷ مدیریت سلامت در بحران
۸ داروشناسی برای فوریتهای پزشکی
۹ اصول و فنون مراقبت ها در فوریتهای پزشکی (بالینی)
۱۰ نشانه شناسی و معاینات بدنی در اورژانس پیش بیمارستانی
۱۱ بهداشت روان برای فوریتهای پزشکی
۱۲ اصول و فنون مراقبت ها در اورژانس پیش بیمارستانی
۱۳ اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (۱)
۱۴ اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (۲)
۱۵ فوریتهای پزشکی در بلایا
۱۶ EMS A Practical Global Guidebook
۱۷ Crisis Management
۱۸ Emegency Airway Management
۱۹ PHTLS Trauma First Response
۲۰ Emergency Care and Transportation
۲۱ The Basic EMT
۲۲ كاربرد روش هاي آماري در علوم پزشكي و كار با نرم افزار SPSS +CD
۲۳ جعبه ابزار نگارش مقالات ISI
۲۴ اخلاق و مقررات حرفه اي در فور يت هاي پزشکي با تاکيد بر اخلاق حرفه اي
۲۵ اصول کاربردي حمل،انتقال و جابجايي بيماران و مصدومين 
۲۶ مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما (۱)
۲۷ اورژانس هاي طبي ارتوپدي از تروما تا درمان
۲۸ آشنايي و کار با تجهيزات پزشکي در فوريتهاي پزشکي 
۲۹ مروري بر اورژانس هاي پيش بيمارستاني
۳۰ مراقبتهاي پيش بيمارستاني فوريتهاي پزشکي درگروه هاي خاص
۳۱ مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما(۲)
۳۲ مديريت سلامت در بحران 
۳۳ فوريت هاي پزشکي در شرايط خاص
۳۴ تکنيک هاي بي حرکت سازي در ارتوپدي سرپايي و بستري
۳۵ تروماها
۳۶ نشانه شناسي و معاينات بدني در اورژانس هاي پيش بيمارستاني
۳۷ مجموعه آزمونهاي کارداني به کارشناسي فوريت هاي پزشکي
۳۸ درسنامه جامع آزمون هاي زبان MSRT- MHLE-MCHE- EPT 
۳۹ پروسیجرهای تشخیصی و درمانی در اورژانس
۴۰ رویکرد پیش بیمارستانی به بیماران اورژانس
۴۱ درس نامه طب اورژانس
۴۲ تازه های احیا AHA
۴۳ درسنامه مدیریت جامع بحران
۴۴ برنامه ریزی بحران
۴۵ راهنمای برنامه ریزی بحران در مجتمع ها
۴۶ تاب آوری بحران : الزامی ملی
۴۷ پرستاری سالمندی
۴۸ اصول تریاژ در فوریت های پزشکی
۴۹ اصول تریاژ بیمارستانی
۵۰ تنها کتاب EKG که نیاز دارید
۵۱ مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی طب اورژانس
۵۲ ارتباطات بی سیم در اورژانس پیش بیمارستانی
۵۳ آشنایی با فرایند عملیات و اطلاعات فنی در فوریتهای پزشکی
۵۴  بسته آموزشی تروما (جهت مطالعه قبل از دوره PHTM )
۵۵

بسته آموزشی اورژانس هوایی

۵۶

 

  راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان

 

 

 

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir