رفتن به محتوای اصلی
x

امور حقوقی

یوسفی

سرکار خانم یوسفی

سمت: مسئول امور حقوقی

تلفن: 03132642515 داخلی 1166

شرح وظایف

پیگیری مسائل حقوقی پرسنل اورژانس

  • تنظیم دادخواست
  • تنظیم شکوائیه
  • تنظیم لوایح مربوطه
  • حضور در محاکم قضائی (دادسرا دادگاه)