رفتن به محتوای اصلی
x

امور حقوقی

سرکار خانم یوسفی

سمت: مسئول امور حقوقی

تلفن: 34421930 داخلی 1166

شرح وظایف

  1. برنامه ریزی جهت طرح دعاوی پیگیری شــکایات و دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری.

  2. بررسی و مشاوره در امور حقوقی مربوط به پرونده های خاص

  3. صیانت از حقوق شهروندی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان و طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی

  4. تهیه گزارش از پرونده های محکومین و پرونده های حقوقی و قضایی جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوط و پیگیری شکایات

  5. بررسی دعاوی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی علیه سازمان / موسسه در مراجع مختلف قضایی و دیوان عدالت اداری.