رفتن به محتوای اصلی
x

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان

رئیس اورژانس

آقای دکتر محسن زمانی

متخصص طب اورژانس 

شرح وظایف :

1- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی و هماهنگی، نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث 

2- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیتها، اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روشهای ارائه خدمات و افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامت 

3- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

4- زمینه سازی برای مستند نمودن و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین