رفتن به محتوای اصلی
x

فناوری اطلاعات

مسئول فناوری اطلاعات

آقای مهندس محسن ایرانپور

سمت: مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: مهندس کامپیوتر

تلفن: 34421930 داخلی ۲۲۰۰

کارشناس فناوری اطلاعات

آقای مهندس علی فتحیان

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: 34421930 داخلی ۲۲۰۱

شرح وظایف

  1. انجام بررســی های راهبردی در زمینه طرح های جامــع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقام های بالاتر.
  2. نظارت و همکاری بر انجام خدمات ســخت افزاری شــبکه و ارتباطات.
  3. تهیه فرم تکفاب و نظارت فنی بر خرید سخت افزارها و قرارداد های مرتبط.
  4. همکاری با کارشناســان شــبکه و نرم افزار در زمینه نصب، راه اندازی و پشــتیبانی تجهیزات موردنیاز.
  5. نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی.
  6. مشاوره در جهت رفع اشــکالات و عیوب سخت افزاری اعلام شده از طرف واحدها و تعویض قطعات معیوب.
  7. برقراری امنیت در بستر سخت افزاری رایانه ای و شبکه ای.

           8-عیب یابی پشــتیبانی ونگهداری از شــبکه کابلی مخابراتی،ADSL فیبر نوری و وایرلس(OUTDOOR ، INDOOR)