رفتن به محتوای اصلی
x

فناوری اطلاعات

مسئول فناوری اطلاعات

مهندس محسن ایرانپور

سمت: مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: مهندس کامپیوتر

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۰۰

کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس علی فتحیان

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۲۰۱