رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباطات و زیر ساخت

ارتبطات و زیر ساخت

 مهندس سید محمد جواد فیروزه

سمت: مسئول ارتباطات و زیرساخت

تحصیلات: کارشناس ارتباطات

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۸۸

شرح وظایف

تدوين فرآيندهاي پايش و كنترل منظم طيف فركانس

شناسايي و جلوگیری هرگونه بهره برداري غير مجاز از طيف فركانس و تجهيزات راديويي

تدوين فرآيندهاي شناسايي و رفع تداخلات فركانسي

بررسي درخواستها و ثبت سفارش تجهيزات راديويي مجاز

انجام آزمايش تطبيق تجهيزات با استانداردهاي فني

نظارت بر تحويل و تحول تجهيزات راديويي

همكاري در تكميل و اصلاح بانك اطلاعاتي راديويي

تحقيق و پژوهش در خصوص سيستم ها و تكنولوژي هاي نوين در حوزه ارتباطات راديويي و ارائه راهكارها و پيش بيني هاي لازم  جهت ارتقاء سامانه ارتباط رادیوئی

شركت در گروه هاي مطالعاتي ارتباطات راديويي به منظور كسب دانش و اطلاع از آخرين دستاوردهاي فني و توصيه ها و استانداردهاي کشوری و بين المللي

گسترش تاسيسات و دستگاههاي ارتباطی مطابق با نیاز سازمان

نصب و بهره برداري، تنظيم و کنترل ، تعمير و آزمايش دستگاههاي رادیوئی

مستند سازی  فعالیت ها

همكاري با ساير بخش هاي درون و برون  بخشی با هماهنگي مسئولین