رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

مسئول امور مالی

آقای امامی

سمت : مسئول امور مالی

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۳۰