رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

هاشمی

محمدعلی هاشمی

مسئول آموزش و پژوهش اورژانس استان

کارشناس هوشبری

شماره تماس: ۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۳۱۵۰ و ۳۱۵۱

ایمیل: Amozesh@ems.mui.ac.ir

برای دسترسی به مطالب، اطلاعیه ها و تقویم آموزشی ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی  *اینجا* کلیک کنید.

برای دسترسی به مطالب و اطلاعیه های آموزش همگانی ویژه عموم مردم *اینجا* کلیک کنید.

شرح وظایف

برنامه ریزی جهت افزایش مهارتهای بالینی کارکنان عملیاتی و دیسپچ

حضور در تیم های نظارتی و ارزیابی مهارتهای کارکنان

افزایش مهارت کارکنان از طریق تقویت پایگاه های آموزشی هماهنگی با مراکز درمانی و..

برگزاری کارگاه های آموزشی PHTM ، احیاء قلبی ریوی، رانندگی تدافعی،

تربیت مربیان آموزشی تخصصی و عمومی

نظارت بر برنامه های آموزشی شهرستان ها

تقویت بنیه علمی تیم های واکنش سریع