رفتن به محتوای اصلی
x

سلامت کارکنان

مسئول سلامت کارکنان

آقای احسان مستغاثی

سمت: مسئول سلامت کارکنان 

تلفن: 34421930 داخلی ۲۲۵۰

شرح وظایف:

1.ارجاع نیروهای جدیدالورود به مرکز معاینات طب کار و آزمایشگاه تشخیص عدم اعتیاد جهت تایید صلاحیت جسمی و روانی

۲. هماهنگی و برگزاری معاینات دوره ای سالیانه ویژه پرسنل عملیاتی و دیسپچ

۳.بررسی موردی معاینات سلامت روان و ارجاع به روانپزشک

4.هماهنگی کلاسهای آموزشی سلامت روان با همکاری واحد آموزش