رفتن به محتوای اصلی
x

کارگزینی

اشرف

آقای ابوالفضل اشرف

سمت:مسئول واحد کارگزینی

تلفن: 34421930 داخلی ۲۱۲۰

شرح وظایف

  1. صدور احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان طبق قوانین و مقررات

  2. بررسی درخواست و تهیه مدارک مورد نیاز جهت پرداخت کمک هزینه فوت، ازدواج، مهدکودک و ... به مشمولین

  3. انجام امور مربوط به خروج از خدمت، انجام مکاتبات مربوط به پاداش پایان خدمت، مرخصی ها، هزینه سفر، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و...

  4. انجام مکاتبات مربوط به حقوق وظیفه و ارسال مدارک به سازمان بازنشستگی و انتقال کسور بیمه بین صندوق های بازنشستگی

  5. انجام امور مربوطه به تبدیل وضعیت، ارتقا رتبه و طبقه کارکنان مشمول، احتساب سوابق کارکنان  اعمال مدارک تحصیلی کارکنان