رفتن به محتوای اصلی
x

کارگزینی

اشرف

آقای اشرف

سمت:مسئول واحد کارگزینی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۲۰

شرح وظایف

 • صدور احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان طبق قوانین و مقررات
 • بررسی درخواست و تهیه مدارک مورد نیاز جهت پرداخت کمک هزینه فوت، ازدواج، مهدکودک و ... به مشمولین
 • انجام امور مربوط به خروج از خدمت (بازنشستگی، انفصال از خدمت، ترک خدمت، فسخ قرارداد، ازکار افتادگی، استعفاء، باز خرید خدمت و ...) استعلام از مراجع ذی صلاح و ارسال مدارک لازم به سازمان بازنشستگی
 • انجام مکاتبات مربوط به پاداش پایان خدمت، مرخصی ها، هزینه سفر، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و...
 • انجام مکاتبات مربوط به حقوق وظیفه و ارسال مدارک به سازمان بازنشستگی
 • انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال کسور بیمه بین صندوق های بازنشستگی
 • بررسی، تکمیل مدارک و معرفی کارکنان جدید الاستخدام به مراجع ذی صلاح
 • انجام امور مربوطه به تبدیل وضعیت کارکنان مشمول
 • انجام امور مربوطه به ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان مشمول
 • انجام امور مربوطه به احتساب سوابق کارکنان
 • انجام امور مرتبط با تغییر عنوان، تغییر پست سازمانی و اعمال مدارک تحصیلی کارکنان
 • انجام امور مربوط به حضور وغیاب و مرخصی ها و صدور وضعیت مرخصی سالیانه و محاسبه کارکرد ماهیانه کارکنان
 • تهیه انواع ابلاغ از قبیل (پاس شیر، پاس جانبازی، تعیین محل خدمت و ...)
 • انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان
 • انجام امور مربوط به  انتقال ، ماموریت و جابجایی کارکنان و بررسی، ارسال پرونده های انتقالی و ورودی بر اساس چک لیست و شناسنامه آموزشی
 • انجام مکاتبات مربوط به ادامه تحصیل کارکنان
 • همکاری در تکمیل سنجه های مرتبط با حوزه منابع انسانی در اعتبار بخی بیمارستان
 • انجام امور مربوط به نیروی های مشمول قانون خدمت پزکان و پیراپزشکان، تعهدات ضریب کا و پیام آوران بهداشت
 • اجرای مصوبات کمیته های حوزه منابع انسانی (تشویق، و نذکر، انتقالات، برآورد نیروی انسانی و ...)
 • ابلاغ و آراء و انجام امور مربوط به تخلفات اداری کارکنان و کمیته انضباط کار
 • توانایی انجام کار با سامانه های مرتبط با منابع انسانی (جامع پرسنلی، تردد، ارزیابی ارتقاء رتبه، بازنشستگی، و ...)
 • بایگانی و ضبط مکالمات و مستندات
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه
 • بررسی و مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات ارباب رجوع، مراجغ ذی ربط و ..
 • مطالعه و بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین مقررات
 • تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی
 • شرکت در دوره های اموزشی کوتاه مدت و انتقال و تجارب به کارکنان شاغل در کارگزینی
 • شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد