رفتن به محتوای اصلی
x

روابط عمومی

عابدی                                                          

عباس عابدی       

 مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عضو کمیته روابط عمومی های سازمان اورژانس کشور

  دبیر کمیته اطلاع رسانی،فرهنگی و رفاهی اورژانس

                                        

 

   تحصیلات:  

 کارشناس ارشد پرستاری

    کارشناس ارشد مدیریت MBA

 

   32642782  داخلی 1155

 ravabet@ems.mui.ac.ir

شرح وظایف واحد روابط عمومی