رفتن به محتوای اصلی
x

تاسیسات

آقای شاهین گلستانی
سمت: مسئول تاسیسات و خدمات

شرح وظایف:

  1. برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تاسیسات و تجهیزات
  2. تنظیم برنامه سرویس تأسیسات و انجام آن در زمان مقرر
  3. نظارت بر امور تاسیساتی واحدهای تابعه و کنترل و هماهنگی فعالیتهای آن ها در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات فنی
  4. سرپرستی و نظارت بر فرایند لوله کشی ساختمان ها و تعمیر وسایل تاسیساتی و نصب مخازن آب و امور آب رسانی
  5. کنترل در جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی برای کارکنان در محیط کار