رفتن به محتوای اصلی
x

تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی

مهندس اسفندیار وحیدی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات : مهندس تجهیزات پزشکی

تلفن: ۲-۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۲۱۹۹