رفتن به محتوای اصلی
x

تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی

آقای مهندس اسفندیار وحیدی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات : مهندس تجهیزات پزشکی

تلفن: 34421930داخلی ۲۱۹۹

شرح وظایف

  1. نظارت و تایید بر کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و کنترل کیفی

  2. خرید و ارزیابی کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی

  3. کارشناســی و نظارت بر  نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی

  4. بررســی و کارشناســی صورتحســاب های صادره و قراردادهای مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی
     

    برای مشاهده آموزش روش کار با انواع مدلهای دستگاههای الکتروشوک و ونتیلاتور در اورژانس پیش بیمارستانی اینجا کلیک نمایید.