رفتن به محتوای اصلی
x

آمبولانس خصوصی

عسکری

اسماعیل عسکری

سمت : مسئول واحد نظارت بر آمبولانس های خصوصی و مسئول کنترل عفونت

تحصیلات : کاردان فوریتهای پزشکی و کارشناس امداد و سوانح

تلفن: 2-32642781 داخلی 3132

 

برای دریافت فایل دستورالعمل های آمبولانس خصوصی اینجا کلیک نمایید.

شرح وظایف

  • بررسی درخواستهای واصله بازدید از مراکز آمبولانس خصوصی جهت ارجاع و معرفی به کمیسیون ماده 20
  • بازدید و معاینه فنی آمبولانس های ، مراکز آمبولانس خصوصی و یا سایر مراکز درمانی  از قبیل بیمارستانها و درمانگاهها و صدور گواهی استاندارد فنی
  • بررسی شکایات واصله  از مراکز آمبولانس خصوص
  • همکاری در تهیه دستورالعملهای مربوط به مراحل صدور پروانه و فعالیت مراکز آمبولانس خصوصی
  • تدوین برنامه های ساماندهی وارتقاء کیفیت خدمات مراکز آمبولانس خصوصی
  • نظارت فنی و عملکردی مستمر بر مراکز آمبولانس خصوصی و ارایه گزارش مربوطه به مراجع ذی ربط
  • ارزشیابی سالانه مراکز آمبولانس خصوصی