رفتن به محتوای اصلی
x

آمبولانس خصوصی

عسکری

آقای اسماعیل عسکری

سمت : مسئول واحد نظارت بر آمبولانس های خصوصی و مسئول کنترل عفونت

تحصیلات : کاردان فوریتهای پزشکی و کارشناس امداد و سوانح

تلفن: 34421930 داخلی 3132

 

برای دریافت فایل دستورالعمل های آمبولانس خصوصی اینجا کلیک نمایید.

شرح وظایف

  1. بررسی درخواستهای واصله بازدید از مراکز آمبولانس خصوصی جهت ارجاع و معرفی به کمیسیون ماده 20 
  2. بازدید و معاینه فنی آمبولانس های مراکز آمبولانس خصوصی و یا سایر مراکز و صدور گواهی استاندارد فنی 
  3. بررسی شکایات واصله  از مراکز آمبولانس خصوص
  4. همکاری در تهیه دستورالعملهای مربوط به مراحل صدور پروانه و فعالیت مراکز آمبولانس خصوصی
  5. نظارت فنی و عملکردی مستمر بر مراکز آمبولانس خصوصی و ارایه گزارش مربوطه به مراجع ذی ربط و ارزشیابی سالانه مراکز آمبولانس خصوصی