رفتن به محتوای اصلی
x

چهارمین دوره‌ی PHCLS در استان اصفهان برگزار شد

این کارگاه بعنوان اولین دوره آموزشی در مناطق آموزشی استان در قطب شهرستان خمینی شهر برگزار شد.