رفتن به محتوای اصلی
x

مشارکت اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان در برگزاری مانور ایمنی زلزله در مدارس

مورخ 7 الی 9 آذرماه 1402 واحد های امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان در برگزاری مانور سراسری ایمنی زلزله در مدارس حضور یافتند و نکات ایمنی را به دانش آموزان آموختند.