رفتن به محتوای اصلی
x

خبر

اطلاعیه ها و رویدادها

بیهوش شدن تمام اعضای خانواده پس از تماس با اورژانس
کودک ناجی پدر شد.
نماهنگ باران- تبریک روز پرستار
نهمین المپیاد فوریتهای پزشکی قطب هفتم سازمان اورژانس کشور
طریقه السیطره علی النزیف الخارجی

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان