رفتن به محتوای اصلی
x

کنترل کیفی

رنجبر

آقای حیدرعلی رنجبر

سمت : مسئول کنترل کیفی اورژانس

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن: 34421930 داخلی 3134

شرح وظایف

  1. نظارت بر جمع آوری اطلاعات و تعیین شاخص ها و استانداردهای بومی  و نظارت بر فرآیندهای سیستم در راستای بهینه سازی و ارتقاء خدمات و انجام پیگیری های لازم 
  2. تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها و ارایه گزارش در بازه های زمانی و ارائه راهکارهای علمی واجرائی جهت بهینه نمودن امورمربوط  در جهت بهبود و ارتقاء سطح كيفي خدمات 
  3. بررسی مستمرسطح رضایتمندی ذینفعان
  4. تدوین برنامه زمانبندی و تشکیل کمیته کنترل کیفیت و بهبود روش ها و همکاری و نظارت بر اجرای دقیق فرایند تشویق  پرسنل 
  5. نظارت ویژه بر سامانه آسایاب ( شامل : GPS و مسایل مرتبط با آن ، فنس ها ، ...)
  6. نظارت و برنامه ریزی کمیته های مرکز