آموزش

مرتضی قادری

مسول آموزش و پژوهش استان

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس: ۳۲۶۴۲۷۸۱ داخلی ۱۱۸

ایمیل: Amozesh@ems.mui.ac.ir

ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان، ملک شهر، میدان شهید علیخانی، ابتدای خیابان مطهری

کدپستی: ۸۱۹۶۶۴۳۵۶۱

تلفن:۲-۳۲۶۴۲۷۸۱-۰۳۱

نمابر: ۳۲۶۴۲۳۶۵

سامانه پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۵

ایمیل:Ravabet@ems.mui.ac.ir