رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید تیم مدیریت پشتیبانی دانشگاه از حوزه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی

روز  یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲

بازدید تیم مدیریت پشتیبانی دانشگاه از حوزه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی

این سری بازدید ها به صورت دوره ای در سراسر مراکز درمانی ،بهداشتی در حال اجرا می باشد که اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان دومین مرکز پس از بیمارستان چمران مورد پایش قرار گرفت.

گفتنی است در پایان بازدید از واحد های انبار، دبیرخانه و خدمات تشکر ویژه به عمل آمد.